Informatie voor verwijzers

Excerpt

| Behandeling

Wanneer uw patiënte onbeschermde gemeenschap heeft gehad of is geconfronteerd met falende anticonceptie en geen risico wilt nemen op het hebben van een ongewenste zwangerschap kan zij tot maximaal 72 uur na de gemeenschap een Morning after pil innemen. Indien er reeds 72 uur na de onbeschermde gemeenschap zijn verstreken kan het inbrengen van een Morning after (koper-) spiraaltje tot maximaal 5 dagen na de onbeschermde gemeenschap een uitkomst bieden (voor het inbrengen van het spiraaltje kunt u uw patiënt eventueel doorverwijzen naar de kliniek).

Indien een zwangerschap is vastgesteld middels echografisch onderzoek en deze niet verder is gevorderd dan maximaal 63 dagen ‘overtijd’ kan uw patiënt in aanmerking komen voor een abortuspil (deze kan in de kliniek worden verstrekt).

Per 1 januari 2023 wordt de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) gewijzigd. De verplichte minimale bedenktermijn voor de afbreking van zwangerschappen komt te vervallen. Dit betekent dat wanneer een vrouw zich bij een (abortus)arts meldt met het voornemen om haar zwangerschap af te breken, zij niet langer verplicht is om minimaal vijf dagen bedenktijd te nemen voordat een eventuele afbreking plaatsvindt.

De vrouw bepaalt in overleg met de arts of bedenktijd nodig is om tot een weloverwogen besluit te komen, waardoor het mogelijk kan zijn dat de behandeling op dezelfde dag plaatsvindt, maar deze kan evenwel ook langer zijn dan vijf dagen. De zorgvuldigheidseisen uit de Wafz blijven verder wel gelden.

| Informatie over en aan uw patiënt

Wij stellen het op prijs indien u naast de verwijsbrief, tevens het actuele medicatieoverzicht, de bloedgroep, allergieën, het huidige anticonceptie gebruik en eventuele recente operatieve ingrepen aan ons doorgeeft. De behandeling wordt onder voorwaarden vergoed uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Uw patiënt komt in aanmerking voor een kosteloze behandeling wanneer zij kan aantonen dat zij WLZ-gerechtigd is. Uw patiënt moet daarom een pasje of het polisblad van de zorgverzekering en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Vrouwen die niet WLZ gerechtigd zijn moeten de kosten van de behandeling zelf dragen. Na de ingreep zult u van ons, of van uw patiënt, een ontslagbericht ontvangen. Vanaf 21 dagen na de ingreep kan uw patiënte een afspraak bij u maken voor de nacontrole.

Op deze pagina kunt u het infoblad abortus en het infoblad abortuspil vinden en downloaden. Ook de verwijsbrief voor huisarts kunt via deze pagina downloaden.

 

Wilt u een afspraak maken?

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op. Bel 036 - 23 40 440 of vul ons contactformulier in.

036 - 23 40 440

Voor vragen en afspraken.

Onze vestiging

Palmpolstraat 62, 1327 CH, Almere