Informatie voor patiënten

Hier vindt u meer informatie voor patiënten.

Regelgeving

Zwangerschapsafbreking is in Nederland geregeld bij wet. De Wet afbreking zwangerschap (Wafz, 1984) bepaalt het kader waarbinnen de hulpverlening kan plaatsvinden. In de wet zijn voorschriften opgenomen die ten doel hebben de kwaliteit van de medische behandeling en een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen. Door middel van een vergunningenstelsel worden deze voorschriften gehandhaafd.

Een ziekenhuis of een abortuskliniek moet over een vergunning beschikken om zwangerschappen te mogen afbreken. Ruim 91% van alle behandelingen vinden plaats in abortusklinieken. Bij zwangerschapsafbreking vanaf 13 weken gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie tot aan de levensvatbaarheidsgrens worden extra eisen gesteld aan klinieken, die daarvoor een aparte vergunning moeten hebben. De Abortuskliniek Almere verwijst voor deze behandelingen door naar het Vrelinghuis in Utrecht.

Wilt u een afspraak maken?

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op. Bel 036 - 23 40 440 of vul ons contactformulier in.

036 - 23 40 440

Voor vragen en afspraken.

Onze vestiging

Palmpolstraat 62, 1327 CH, Almere