Informatie voor patiënten

Hier vindt u meer informatie voor patiënten.

Kosten & anonimiteit

Abortusklinieken

Ruim 91% van alle behandelingen vinden plaats in de abortusklinieken. De jaarrapportage 2014 van de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) meldt dat voor alle klinieken tezamen bij 1% van de behandelingen complicaties optraden.

  • Voor legaal in Nederland woonachtige vrouwen met een geldige ziektekostenverzekering (conform de Wet Langdurige Zorg -WLZ) zijn er aan de behandeling geen kosten verbonden. Het Ministerie van VWS verleent de kliniek hiervoor subsidie. Dit betekent dat de behandeling geheel anoniem plaats kan vinden
  • Asielzoekers zijn verzekerd via het COA (Centrum opvang asielzoekers). Asielzoekers zijn alleen dan verzekerd, wanneer zij geïdentificeerd zijn (ingeschreven en een COA-nummer hebben). De behandeling wordt dan via de Regeling Ziektekosten Asielzoekers vergoed. De behandeling is dus niet anoniem.
  • In alle andere gevallen, dus ook in geval van een internationale studenten ziektekostenverzekering, moet de behandeling zelf betaald worden. De tarieven worden door het Ministerie van VWS vastgesteld. Ook voor deze groep vrouwen is de behandeling geheel anoniem.

Ziekenhuis

Slechts 9% van alle behandelingen vinden plaats in ziekenhuizen. De Jaarrapportage 2014 van de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) meldt echter dat bij 12% van de behandeling in het ziekenhuis complicaties optraden.

Niet alle ziekenhuizen beschikken over een vergunning. Behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed via de ziektekostenverzekering. Dit betekent dat je een afschrift van de rekening thuis krijgt en/of een brief over het betalen van het eigen risico. De behandeling is dus niet anoniem.

Wilt u een afspraak maken?

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op. Bel 036 - 23 40 440 of vul ons contactformulier in.

036 - 23 40 440

Voor vragen en afspraken.

Onze vestiging

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere